CVR-regler

Har du CVR-nr på dine byggeplads-skilte ?
Der SKAL oplyses navn og cvr-nr
Kravet gælder ikke for entrepriser under 50.000,00
Kravet gælder ikke for arbejde der udføres på 1 arbejdsdag.
Kravet gælder ikke for byggeri på offentlig grund.
Kravet gælder ikke hvis skiltning ikke er praktisk muligt, fordi arbejdet sker
på en byggeplads ved etagebyggeri i tæt bebygget område.

Regler om CVR-nr på gulpladebiler.
For varebiler og lastbiler under 4 tons gælder:
Der SKAL oplyses CVR-nr og firmanavn.I stedet for firmaet‘s navn,
kan anføres firmaet‘s logo, hvis dette logo entydigtidentificere firmaet.
Det er den registrede brugers oplysninger der skal fremgå. Dvs. at hvis bilen er leaset, er det ikke leasingfirmaets oplysninger der skal fremgå.
Oplysningerne skal være let læselige, og placeres på begge sider af bilen.
Oplysningerne skal være i en farve, der afviger fra bilens farve.
Hvis en bil vejer under 3500 kg skal bogstaverne være min. 30 mm høj.
Hvis bilen vejer over 3500 kg skal navnet være min. 100 mm høj.
Oplysningerne må ikke sættes på aftagelige skilte, som f.eks magnet-skilte o.lign.
Bødestørrelsen for ikke at overholde reglerne, starter på kr. 5.000,00 og er stigende ved gentagende overtrædelser.
CVR regler fra januar 2013.

dana-print | Vittarpvej 90, 6855 Outrup | tlf. 75 25 14 33 | mail: sb@dana-print.dk
Denne side er udviklet af: © RocketSites.dk

top